Godkjenninger

Godkjenninger

Byggmester Even M. Heggland har både mesterbrev og er godkjent for ansvarsrett. For deg som kunde bidrar dette til trygghet for at du får utført et skikkelig arbeid som du kan være fornøyd med. I tillegg har vi et motto «Bygg kvalitet». Det er noe som forplikter, og gjør at vi strekker oss lenger for at du som kunde skal få et produkt, som er av beste kvalitet.

Mesterbrev

Et mesterbrev gis på bakgrunn av både praktisk og teoretisk kunnskap.
I tillegg til å ha fagbrev og dokumentert yrkespraksis, har en mester videreutdannelse inne både økonomi, markedsføring og ledelse. Seriøsitet, varige kundeforhold og respekt for fagområdet er kjennetegn for en mesterbedrift

Godkjent for ansvarsrett

Godkjenning som tildeles av Statens Bygningstekniske Etat til bedrifter som har dokumentert at foretaket innehar tilstrekkelig fagkompetanse til å kunne frambringe et sluttprodukt med den kvalitet eller beskaffenhet som er fastsatt i plan- og bygningslovgivningen.